INNKALLING TIL ÅRSMØTE 10. JUNI 2020 KL.19.00 I GIMLE

Årsmøtet var tenkt gjennomført tirsdag 31. mars 2020, men på grunn av Corona-viruset måtte det utsettes.

Saksliste og årsmøtepapirer er sendt ut tidligere, men i tillegg fremmer styret  en ny sak 8, Fordeling av egenkapital pr. 31.12.2018 i tidligere Fåset-Fådal grunneierlag.
Innkallingen og ekstra sakspapirer finner du her: Årsmøteinnkalling 10.juni 2020

 

2020-05-28

OM KRAV TIL TRENINGSSKUDD FOR KOMMENDE HØSTJAKT

Utmarkslaget har fått spørsmål om kravet til treningsskudd også gjelder i disse corona-tider.

Fåset skytterlag legger opp til
treningskvelder og jaktfeltrunder slik at det skal være god anledning til å få gjennomført dette.
Følg lenken over for å se treningstidspunkt.

Utmarkslaget opprettholder derfor kravet om
50 dokumenterte treningsskudd for jegere også i høst.

 

2020-05-27