Fuglejakta 2019

Med bakgrunn i resultatene fra fugletakseringen så er rypene totalfredet i Gråvola og Bratthøa.

For skogsfugl har utmarkslaget vedtatt en kvote på 1 fugl pr. jeger og dag og en totalkvote på 5 fugler pr. jeger.
Det er videre forbudt å jakte i ei sone på 50 meter på begge sider av vegene i området.

Utmarkslaget ønsker alle jegerne noen fine høstdager på jakt!