SJØLIVEGEN ER STENGT FOR GJENNOMKJØRING

Sjølivegen er stengt for gjennomkjøring fra 16. februar på grunn av
stevling. Vegutvalget håper å åpne den igjen til helga.

2021-02-16

Foto: Arne Johan Bergebakken