Sjølivegen stenges torsdag 10. og fredag 11. desember

Foto: Arne Johan Bergebakken

Sjølivegen stenges for gjennomkjøring 10. og 11. desember på grunn av veiarbeid.
Punktet som skal utbedres ligger 8 km fra bommen ved
Kviknedølstjønna.

2020-12-10