Rypetaksering Fåset 2015

Tabell 1 Deskriptiv statistikk for Fåset i 2015.

Art  Ant. linjer Ant km taksert Ant. obs. Antall fugl
Lirype 15 47,6 23 109

Det ble også observert 4 Orrfugl og 2 Storfugl.

For fullstendig rapport klikk her …