Leder veiutvalg • Arne Johan Bergebakken • 958 81 863 • ajbergebakken@gmail.com
Reidar Leet • 997 68 548 • reidarleet@hotmail.no
Roy Sverre Sagvang • 906 67 728 • roy-sverre@fadalbygg.no

Nye bommer settes i drift

Montører fra Swarco er nå i gang med montering og utprøving av bomanlegget. Etter planen skal anlegget settes i drift fra mandag 16. juli. Forutsetningen er at alt fungerer som det skal. Vi i grunneierlaget har anstrengt oss for at de nye bommene skal fungere så godt som mulig, og bli til minst mulig ulempe for brukerne. Dette er likevel nytt for oss og for de fleste som skal bruke veien. Noen startproblemer må vi derfor være forberedt på, men målet er at disse skal løses så raskt som mulig. De som opplever problemer eller trenger veiledning oppfordres til å benytte telefonnummer som er trykt på årskort eller som er oppslått på tavle ved bommene.

Se opplag i Arbeidet Rett

 

Se også veisidene for mer informasjon om bommene…

Aktuelt

Stengte veier

Stengte veier

Følgende veier er stengt fram til ONSDAG 8. MAI Brekkåsveien, Sjøliveien, Savalbergveien og Midtvangveien. Ved behov kontaktes Arne Johan Bergebakken (958 81 863).