Leder utmarksutvalg • Hallgeir Brendbakken • 414 36 912 • h.brendbakken@gmail.com
Henning Alme • 901 15 864 • henning.alme1970@gmail.com
Ingeborg B. Steinsdottir • 483 45 938 • ibs_89@hotmail.com

Jakt

NB! NY SØKNADSFRISTEN FOR ALLE ARTER – 1. MAI

 

ELGJAKT
Søknadsskjema for elgjakt finner du her …
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

REINSJAKT I RØDALSHØA, REINSJAKT I FÅSET JAKTFELT OG HJORTEJAKT
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

RYPEJAKT
Det selges noen få kort i Gråvola, Bratthøa og Rødalshøa.
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

SKOGSFUGLJAKT, HAREJAKT, RÅDYRJAKT
Søknad sendes Inatur – legges ut på Inatur 1. mai.
Gjelder bukkekort og ordinære kort for rådyr fordelt på 3 felt.
Gjelder ukekort (de 2 første ukene) og sesongkort for skogsfugl fordelt på tre felt.
Gjelder ukekort og sesongkort for hare i ett felt.
Dagskort på skogsfugl og hare blir lagt ut senere.

 

 

 

Aktuelt

Jaktsesongen 2024

Jaktsesongen 2024

NB! NY SØKNADSFRISTEN FOR ALLE ARTER – 1. MAI   ELGJAKT Søknadsskjema for elgjakt finner du her ... Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com   REINSJAKT I...

TREKNING/TILDELING AV JAKT 2023

Reinsjakt Rødalshøa:  Fritt dyr: Hallgeir Brendbakken Simle/ungdyr: Viel Lislien Bjørnstadjordet Kalv: Vidar Westum Kalv: Ingeborg B. Steinsdòttir Kalv: Arne Johan Bergebakken...

Jaktsesongen 2023

Søknadsfristen er 1. juni for alle arter. ELGJAKT Søknadsskjema for elgjakt finner du her: Søknad til Hallgeir Brendbakken    mailto: h.brendbakken@gmail.com REINSJAKT I...