Passasje for hest

Etter rapporterte problemer med å passere med hest gjennom de nye bommene har styret vedtatt at det skal legges en passasje ved siden av bommene som er tilstrekkelig bred til at hest og doning kan passere, men smal nok til at biler ikke kan komme gjennom. Passasjen skal avgrenses med kummeringer. Tiltaket skal gjennomføres så snart som mulig.