Fåset-Fådal Utmarkslag

Fåset-Fådal utmarkslag ligger vest i Tynset kommune med grenser mot Glomma, Fåa og Storbekken i øst. Mot langlinje over Bratthøa i nord, videre mot Mjovasskletten og Rødalshøa i vest til grense mot Alvdal i syd. Totalt areal er 108 000 dekar. Kartblad ”Kvikneskogen” 1619 IV og ”Alvdal” III.

Utmarkslaget har som formål å organisere grunneierne for en felles utnyttelse og forvaltning av utmarksressursene. De viktigste oppgavene for grunneierlaget er organisering og omsetning av jakt, og drift av veier i området. Utmarkslaget skal også representere grunneierne utad i saker som berører utmarksressursene.

Området som omfattes av Fåset-Fådal grunneierlag er et stort og variert turområde. Terrenget ligger mellom 495 og 1436 m.o.h. (Rødalshøa som høyeste punkt) og består for det meste av furu og bjørkeskog. Ca. 33.000 dekar er fjellområder. Dette er fine områder å bevege seg i både til fots og på sykkel om sommeren, og på ski om vinteren. Det er ryddet og merket et betydelig nett av stier og løyper som er lett tilgjengelig, særlig i området rundt Savalmoen, men også i andre deler av grunneierlagets område.

 

Organisasjon

Fåset-Fådal Utmarkslag har ca. 110 medlemmer med utmarksareal fra 50
dekar og oppover.

Utmarkslaget er organisert med et styre som består av leder, kasserer og sekretær, samt styremedlem med ansvar for utmark, styremedlem med ansvar for Savalen og leder for veiutvalget, til sammen 6 personer. Utmarkslaget har eget veiutvalg som består av 3 personer – leder og to utvalgsmeldemmer. Alle verv velges av årsmøtet som er lagets øverste myndighet.

Vedtekter for Fåset-Fådal Utmarkslag.

Vedtekter og bruksregler

Vedtekter

Bestemmelser Jaktutvalg

Bestemmelser Vegutvalg

Bruksregler Jakt

Bruksregler Veger

Aktuelt

Innkalling til årsmøte i Fåset-Fådal Utmarkslag Sameie

ÅRSMØTE 2023

Fåset-Fådal utmarkslag holder sitt årsmøte for driftsåret 2023 i Gimle 8. april kl. 19.00.  Saker som medeiere ønsker at årsmøte skal behandle må være styret i hende seinest...