Bu ved Svartåstjønna

Grunneierlaget har satt opp ny bu ved Svartåstjønna.

Bua står ved siden av gamma langs stien fra Midtvangan til Gråvola.

Svartåstjønna ligger rett ved bua. Her har vi planer om utsetting av fisk. Første skritt var kalking av tjønna i påsken 2012.