Veiavgifter

  • Årsavgift Fastboende kr 3000,-
  • Årsavgift Hytteeier kr 1300,-
  • Årsavgift Grunneier med sæter/hytte kr  1100,-
  • Årsavgift Grunneier med skog kr 500,-
  • Årsavgift ekstrakort kr 600,-
  • Enkeltpasseringer kr 80,-   
     

Årsavgift gjelder fra 1. mai – 30. april.