Veiavgifter

  • Årsavgift Fastboende kr 3000,-
  • Årsavgift Hytteeier kr 1500,-
  • Ekstra passeringskort hytteeier: kr 750,-
  • Årsavgift Skogeier med hus: kr  1200,-
  • Årsavgift Skogeier kr 600,-
  • Ekstra passeringskort skogeier: 600,-
  • Enkeltpasseringer kr 80,-   
     

Årsavgift gjelder fra 1. mai – 30. april.