Styremøter Fåset-Fådal Utmarkslag

Styremøter og saklister
 
10.01.2013:
 
  1. Årsmøte 2013
  2. Status utmarksutvalget
  3. Status veiutvalget
  4. Økonomi
  5. Orientering vedr. samarbeidsavtale for Savalen
  6. Eventuelt
 
16.10.2012:
 
  1. Økonomisk status
  2. Status utmarksutvalget
  3. Status veiutvalget
  4. Oppstart bruksordningssak
  5. Samarbeidsavtale Savalen
  6. KDP Savalen – orientering
  7. Eventuelt
7.8.2012:
  1. Erfaringer med bomanlegg
  2. Økonomisk status
  3. Status for veivedlikehold
  4. Eventuelt
 
29.5.2012:
  1. Framdrift bomanlegg
  2. Retningslinjer for kjøp av tjenester
  3. Veiutvalget, andre saker
  4. Utmarksutvalget
  5. Orientering vedr. Savalen
  6. Eventuelt
24.4.2012:
  1. Gjennomgang av årsmøtereferat
  2. Status veier
  3. Status bomanlegg
  4. Tilbud på uthus ved Svaråstjønnbua
  5. Grunneierlagets engasjement på Savalen
  6. Eventuelt
14.2.2012:
  1. Gjennomgang av referat 24.1.12
  2. Godkjenning av regnskap
  3. Godkjenning av årsmeldinger
  4. Behandling av årsmøtesaker
  5. Eventuelt
 
24.1.2012:
  1. Gjennomgang av referat fra møte 8.12.
  2. Skiltprosjekt – initiativ overfor Investeringsfondet
  3. Samarbeidsavtalen for Savalen – interessentmøte
  4. Bruksordningssak
  5. Planlegging av årsmøte 2012
  6. Eventuelt
 
08.12.2011:
  1. Gjennomgang av referat fra møte 13.10.
  2. Økonomisk status
  3. Utmarksutvalget
  4. Veiutvalget
  5. Orienteringer: Destinasjon Savalen, Skiltprosjekt, Hjemmeside
  6. Eventuelt