Styremøter Fåset-Fådal Utmarkslag

Styremøter og saklister
 
10.01.2013:
 
 1. Årsmøte 2013
 2. Status utmarksutvalget
 3. Status veiutvalget
 4. Økonomi
 5. Orientering vedr. samarbeidsavtale for Savalen
 6. Eventuelt
 
16.10.2012:
 
 1. Økonomisk status
 2. Status utmarksutvalget
 3. Status veiutvalget
 4. Oppstart bruksordningssak
 5. Samarbeidsavtale Savalen
 6. KDP Savalen – orientering
 7. Eventuelt
7.8.2012:
 1. Erfaringer med bomanlegg
 2. Økonomisk status
 3. Status for veivedlikehold
 4. Eventuelt
 
29.5.2012:
 1. Framdrift bomanlegg
 2. Retningslinjer for kjøp av tjenester
 3. Veiutvalget, andre saker
 4. Utmarksutvalget
 5. Orientering vedr. Savalen
 6. Eventuelt
24.4.2012:
 1. Gjennomgang av årsmøtereferat
 2. Status veier
 3. Status bomanlegg
 4. Tilbud på uthus ved Svaråstjønnbua
 5. Grunneierlagets engasjement på Savalen
 6. Eventuelt
14.2.2012:
 1. Gjennomgang av referat 24.1.12
 2. Godkjenning av regnskap
 3. Godkjenning av årsmeldinger
 4. Behandling av årsmøtesaker
 5. Eventuelt
 
24.1.2012:
 1. Gjennomgang av referat fra møte 8.12.
 2. Skiltprosjekt – initiativ overfor Investeringsfondet
 3. Samarbeidsavtalen for Savalen – interessentmøte
 4. Bruksordningssak
 5. Planlegging av årsmøte 2012
 6. Eventuelt
 
08.12.2011:
 1. Gjennomgang av referat fra møte 13.10.
 2. Økonomisk status
 3. Utmarksutvalget
 4. Veiutvalget
 5. Orienteringer: Destinasjon Savalen, Skiltprosjekt, Hjemmeside
 6. Eventuelt