Predator-bekjempelse

Bestanden av rype og skogsfugl var på et lavmål i foregående jaktsesong. Mens det stadig observeres forskjellige arter predatorer.

Som medlem av Tynset Utmarksråd, deltar vi i skuddpremieordningen. Det utbetales skuddpremie på rev, ravn, kråke, grevling, mår, røyskatt og mink. Se utmarkrådets nettside for mere info

Innlevering for predatorer til Tynset Utmarksråd sesongen 2013-14 blir i April mnd 2014 på Landbrukets hus. Nærmere beskjed kommer seinere.

Husk parvise framlabber på rev, og parvise føtter på Kråke osv.

 

HA