Rypetaksering 2016

Tabell 1 Deskriptiv statistikk for Fåset i 2016.

Art  Ant. linjer Ant km taksert Ant. obs. Antall fugl
Lirype 15 47,6 15 93
Skogsfugl 15 47,6 18 63

For fullstendig rapport rype klikk her …

For fullstendig rapport skogsfugl klikk her …