Revidering av samarbeidsavtalen for Savalen

Grunneierlaget har tatt initiativ til revidering av samarbeidsavtalen for Savalen. Avtalen ble inngått i 2005 mellom utbyggingsaktørene i Savalen nord området. Dette inkludere grunneiere, utbyggere, Investeringsfondet og grunneierlaget. Avtalen åpnet for reforhandling i 2012.

Det er avholdt ett møte mellom partene. Partene som møtte var positiv til å få fram en reforhandlet avtale i tråd med dagens situasjon, og for å bøte på svakheter ved eksisterende avtale. Kommunen var også representert på møtet og gav uttrykk for at en revidert avtale kan bli et viktig supplement til Kommunedelplan for Savalen som etter planen skal vedtas i løpet av 2013. Det ble oppfordret til å revidere samarbeidsavtalen parallelt med at kommunedleplanen sluttføres.

Referat fra møtet 28.11.12. SE VEDLEGG