Jakt 2017

 

ELG
Borgar Snarvold
Eiliv Losgård
Sven Helge Alme
1. reserve Marianne Steenland 

HJORT
Sven Helge Alme
Torfinn Lium
Asbjørn Lund
Finn Lium
Roar Johnsgård
Henning Alme
Thomas Moen
Brynjulf Strømsås

RÅDYR
Hallgeir Brendbakken
Sven Helge Alme
Asbjørn Lund
Henning Alme
Thomas Moen
Brynjulf Strømsås
Nils Bremseth
Georg Andreas Østrem Omland

REIN
Henning Alme
Georg Andreas Østrem Omland
Terje Veidahl
Jørn Espen Veidahl
Ole Veidahl
Gunnar Jacobsen
Egil Hansen

SESONGKORT FUGL
Marianne Steenland
Øyvind Østbye
Hege Østbye
Georg Andreas Østrem Omland
Erik Eriksrud
Per Østigård
Rune Martinsen
Magnus Tolleshaug

VIKTIG
Frist for evt. frasigelse av tildelt jakt 1. juli, gjelder samtlige viltarter. Meldes på sms til Henning Alme på mobil 90115864. 

For elg- hjort- rein- og rådyrjakt:
Det skal for samtlige deltagende jegere på elgjaktlag og for enkeltjegere på øvrige hjorteviltarter framlegges dokumentasjon på 60 treningsskudd, storviltprøve, betalt jegeravgift, godkjent ettersøkshund samt kvittering for betalt forskudd før jaktkontrakt kan signeres. 

Minner også om rapporteringplikt for rådyr- og småviltjakt. Manglende rapportering innen frist vil føre til jaktnekt kommende jaktsesong.