Priser jakt 2018

Priser på jakt
Elg og Hjort kr 70,- pr.kg inkl mva og alle andre avg (uendret)
Forskudd Elgjakt: 
Voksen/ungdyr kr 4000,- (uendret)
Kalv kr 2000,- (uendret)
Hjort kr 1000,- (uendret)
 

Rådyrkort
Bukkejakt 10.aug – 24.sept kr 1000,-
Ordinær jakt 2.okt – 23.des kr 1000,-
Blir ikke bukk felt, kan kort videreføres til ordinær jakt. 1.kort gir rett til å felle 1.dyr.

 

Harejakt
Helgekort, fredag – søndag inkl hund kr 500,-
Dagskort inkl hund kr 300,-
 

Fuglejakt
Sesongkort kr 1500,- med/uten hund
Dagskort kr 300,- med eller uten hund