Tildeling av Elg og Hjortejakt 2013

 

Disse har fått elgjakt i Fåset Fådal Grunneierlag:

 

Hallgeir Brendbakken’s jaktlag, Brekkåsen

Kjell Waagan’s jaktlag, Sjølia

Jaktlaget «Gubben» v/Stein Graneng, Bjørkåsen

Kvote er: 2.bringer. 1.kolle. 2.kalver på hvert jaktlag

Det var 1.representant fra vært jaktlag ved trekningen.

Resserve: Sven Helge Alme’s jaktlag

 

Disse har fått hjortejakt i Fåset Fådal Grunneierlag:

Borgar Snarvold, Brynjulf Strømsaas, Finn Lium,

Hallgeir Brendbakken, Henning Alme, Ronny Moen, Torgeir Graneng.

 

Rådyrkort selges fortløpende, hendv Henning Alme tlf 90115864

 

HA 19.06.2013