KDP Savalen

Mars 2012

Grunneierlaget har levert innspill til kommunen basert på medlemsmøte 8. mars. Les innspill her

 

Medlemsmøte i Gimle torsdag 8. mars kl. 19.30

Dagsorden for møtet med punkter som ble diskutert – last ned.

Andre aktuelle dokumenter:

Reguleringsplaner i dag

Innspill fra Workshop Savalen

Østlandsforskning: Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet

Landskapsanalyse fra Feste NordØst – Her foreligger det bare et ukast, og endelig rapport blir tilgjengelig senere. 

 

Januar 2012

Kommunen varsler nå at arbeiet med selve planen starter. De har lagt fram møteplan for arbeidsgruppa der grunneierlaget ved leder er med. Ut fra denne møteplanen er det behov for medlemsmøte i grunneierlaget før midten av mars. Dette for å komme med innspill til planen i rett fase av planarbeidet.

November 2011

Arbeidet med ny kommunedelplan for Savalen er i gang. Grunneierlaget følger arbeidet.

Første trinn har vært å utarbeide et planprogram som beskriver hvordan planarbeidet skal foregå. Dette arbeidet er ferdig og planprogrammet er vedtatt i Tynset og Alvdal kommune høsten 2011.

Planprogram KDP Savalen

Arbeidet med hovedplanen skal starte i januar 2012 med et oppstartseminar. Arbeidet med planen vil løpe hele 2012. Det vil bli høring av planforslag høsten 2012. Framdriftsplanen legger opp til sluttbehandling i kommunestyrene i januar 2013.

Grunneierlaget følger arbeidet med kommunedelplanen, og det vil bli arrangert medlemsmøte etter oppstartseminiaret i januar der grunneierlagets medlemmer kan komme med innspill til planen.