Resultater fra elgforingsprosjeket i Stor-Elvdal

Se resultater fra elgforingsprosjektet på Høgskolen på Evenstad sine hjemmesider

Les mer her …