Leder veiutvalg • Arne Johan Bergebakken • 958 81 863 • ajbergebakken@gmail.com
Reidar Leet • 997 68 548 • reidarleet@hotmail.no
Roy Sverre Sagvang • 906 67 728 • roy-sverre@fadalbygg.no

Elektroniske bommer rundt Savalen

Elektroniske bommer på Savalen rundt veien i løpet av 2012.

Etter årsmøtevedtak i 2011 og 2012 arbeides det nå med etablering av elektronisk bomanlegg for veiene rundt Savalen som driftes av Fåset-Fådal grunneierlag. Etter planen skal bommene være i drift i løpet av juni 2012.

Bommene krever et fundament som støpes i veibanen. Det vil medføre midlertidig stenging av veien i en kort periode. Dette blir annonsert.

Med et slikt bomanlegg er målet å øke veiinntektene gjennom å fange opp trafikk vi i dag antar ikke betaler. Det vil på sikt gi rimeligere veiavgifter for alle. Med de nye bommene går vi bort fra kontantbetaling, kun passeringskort eller bankkort kan brukes. Dermed reduseres forhåpentligvis risikoen for innbrudd og hærverk. Etter innhenting av tilbud fra flere leverandører har valget falt på bomanlegg fra Swarco Norge. Investeringen vil komme på ca. 580 000,- kr. for tre bommer.

bom

Med elektroniske bommer får vi en fysisk sperring av veien. For innkjøring kan bommen åpnes på følgende måter:

    •  Ved å holde et gyldig kort bort til en kortleser. Dette kan normalt gjøres uten å gå ut av bilen.
    • Betaling for enkelttur ved bruk av betalingskort
    • Ved å ringe en kontaktperson som igjen kan åpne bommen via en telefon som er registrert i bomsystemet

 

 

Ingen kontantbetaling. System for kontantbetaling er mulig, men vi går ikke inn for dette pga. behovet for tømming og risiko for innbrudd.

Etter passering lukkes bommen automatisk.

 Ved utkjøring åpnes bommen automatisk via en føler i veibanen.

 Etter innkjøring sperres kortet for ny innkjøring i 30 min. Dette hindrer at samme kort brukes til å slippe gjennom flere kjøretøy.

Ved strømbrudd åpnes bommen automatisk.

 

Aktuelt

Stengte veier

Stengte veier

Følgende veier er stengt fram til ONSDAG 8. MAI Brekkåsveien, Sjøliveien, Savalbergveien og Midtvangveien. Ved behov kontaktes Arne Johan Bergebakken (958 81 863).