Jaktsesongen 2024

Jaktsesongen 2024

NB! NY SØKNADSFRISTEN FOR ALLE ARTER – 1. MAI   ELGJAKT Søknadsskjema for elgjakt finner du her ... Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com...

Innkalling til årsmøte i Fåset-Fådal Utmarkslag Sameie

ÅRSMØTE 2023

Fåset-Fådal utmarkslag holder sitt årsmøte for driftsåret 2023 i Gimle 8. april kl. 19.00.  Saker som medeiere ønsker at årsmøte skal behandle må være styret...

Jaktsesongen 2023

Søknadsfristen er 1. juni for alle arter. ELGJAKT Søknadsskjema for elgjakt finner du her: Søknad til Hallgeir Brendbakken    mailto: h.brendbakken@gmail.com...

ÅRSMØTE 2023

  Fåset-Fådal utmarkslag holder sitt årsmøte for driftsåret 2022 i Gimle 30.mars 2023 kl. 1900. Innkalling og sakspapirer kan leses her.  ...