Jaktsesongen 2023

Søknadsfristen er 1. juni for alle arter.

Foto: M. Sandtrøen

ELGJAKT
Søknadsskjema for elgjakt finner du her:
Søknad til Hallgeir Brendbakken    mailto: h.brendbakken@gmail.com

REINSJAKT I RØDALSHØA, REINSJAKT I FÅSET JAKTFELT (SKOGSREIN) OG HJORTEJAKT.
Søknad til Hallgeir Brendbakken
mailto: h.brendbakken@gmail.com

RYPEJAKT
Det selges noen få kort i Gråvola, Bratthøa og Rødalshøa.
Søknad sendes Hallgeir Brendbakken
mailto: h.brendbakken@gmail.com

SKOGSFUGLJAKT, HAREJAKT, RÅDYRJAKT
Søknad sendes Inatur.
Legges ut på Inatur 10.mai.
Gjelder bukkekort og ordinære kort for rådyr fordelt på 3 felt.
Gjelder ukekort (de 2 første ukene) og sesongkort for skogsfugl fordelt på tre felt.
Gjelder ukekort og sesongkort for hare i ett felt.
Dagskort på skogsfugl og hare blir lagt ut senere.

2023-05-06

 

 

ÅRSMØTE 2023

 

Fåset-Fådal utmarkslag holder sitt årsmøte for driftsåret 2022 i Gimle
30.mars 2023 kl. 1900.
Innkalling og sakspapirer kan leses her.

 

2023-03-08

TREKNING AV JAKTA 2022

Foto: M. Sandtrøen

Disse får tilbud om elgjakt:         
Hallgeir Brendbakken – Holman   
Stein Graneng – Bergefeltet
Eiliv Losgård – Sjølia
Magnar Gjelten – Bjørkåsen
Sven Helge Alme – Brekkåsen
Reserver:
1. Marianne Steenland, 2. Borgar Snarvold, 3. Even Dalvang

Disse f¨år tilbud om reinsjakt i Rødalshøa:
Ingeborg Bjørk – fritt dyr
Hallgeir Brendbakken – simle/ungdyr
Hågen Strypet – simle/ungdyr
Eilif T. Ertesvåg – kalv
Henning Alme – kalv
Reserver:
1, Arne J. Bergebakken, 2. Vidar Westum

Disse får tilbud om reinsjakt i Gråvola. Tre kort i tillegg kan selges.
Håvard Skogheim, Øyvind Sandvold, Sven Helge Alme, Willy Søstuen, Even Dalvang, Eivind Leet, Konrad Berntsen.

Disse får tilbud om hjortejakt (tilsammen 1 lagskort og 8 enkeltkort):
Einar Brendbakken, Hallgeir Brendbakken, Henning Alme, Martin Brendbakken, Borgar Snarvold, Magnus Nyutstumoen (lagskort),
Even Dalvang, Svein Helge Alme, Thomas Moen.

Frist for å si fra seg tilbudt felt/kort er 15.06.2022.

2022-06-12