JAKTSESONGEN 2021

Søknadsfristen er 1. juni for alle arter.

Foto: M. Sandtrøen

ELGJAKT
Søknadsskjema for elgjakt finner du her:
Søknad til Hallgeir Brendbakken    mailto: h.brendbakken@gmail.com

REINSJAKT I RØDALSHØA, REINSJAKT I FÅSET JAKTFELT (SKOGSREIN) OG HJORTEJAKT.
Søknad til Hallgeir Brendbakken
mailto: h.brendbakken@gmail.com

SKOGSFUGLJAKT, HAREJAKT, RÅDYRJAKT
Søknad sendes Inatur.
Legges ut på Inatur 10.mai.
Gjelder bukkekort og ordinære kort for rådyr fordelt på 3 felt.
Gjelder ukekort (de 2 første ukene) og sesongkort for skogsfugl fordelt på tre felt.
Gjelder ukekort og sesongkort for hare i ett felt.
Dagskort på skogsfugl og hare blir lagt ut senere.
Rypene er fredet i 2021.

2021-05-10

 

VÅRLØSNING OG VEIENE VED SAVALEN PR 17. APRIL 2021

Når våren begynner å ta tak er veiene mest sårbare for kjøreskader. Påska er da alle skal på sine hytter, og kjøre til steder for å komme fortere opp i fjellet på ski. Dette medfører at belastningen blir stor og det må tas grep for å redde veiene.
Det er nå allerede altfor store skader og vi må stenge veier til det er forsvarlig og sikkert å ferdes igjen.

Veiene ble i går, 16.april, stengt for lastebiler over 3,5 tonn.
Likevel ble foretatt kjøring med tunge lastebiler.
Sjølia er stengt fra Kvitstensetra til Osen med bom.
Kun helt nødvendig passering med personbil/utrykningskjøretøy er aktuelt.
Flere strekninger må også stenges med det første.
Dette for at de skal repareres og tørke opp

Fåset Fådal utmarkslag / Veiutvalget

2021-04-17