JAKTSESONGEN 2022

Søknadsfristen er 1. juni for alle arter.

Foto: M. Sandtrøen

ELGJAKT
Søknadsskjema for elgjakt finner du her:
Søknad til Hallgeir Brendbakken    mailto: h.brendbakken@gmail.com

REINSJAKT I RØDALSHØA, REINSJAKT I FÅSET JAKTFELT (SKOGSREIN) OG HJORTEJAKT.
Søknad til Hallgeir Brendbakken
mailto: h.brendbakken@gmail.com

RYPEJAKT
Første uke av jakta selges 2 stk. ukekort i Gråvola og 2 stk. ukekort i Bratthøa.
Søknad sendes Hallgeir Brendbakken
mailto: h.brendbakken@gmail.com

SKOGSFUGLJAKT, HAREJAKT, RÅDYRJAKT
Søknad sendes Inatur.
Legges ut på Inatur 10.mai.
Gjelder bukkekort og ordinære kort for rådyr fordelt på 3 felt.
Gjelder ukekort (de 2 første ukene) og sesongkort for skogsfugl fordelt på tre felt.
Gjelder ukekort og sesongkort for hare i ett felt.
Dagskort på skogsfugl og hare blir lagt ut senere.

2022-05-05

 

 

STENGTE VEIER

Utmarkslaget har valgt å stenge alle veiene rundt Savalen fra 19. april.
Veiene ble holdt åpne i påske slik at alle kunne komme seg til fjells
i finværet.
Dette bærer veiene preg av, så nå er det helt nødvendig at de får være i fred ei stund uten belastning som forverrer skadene ytterligere.
Ved spørsmål kontakt:
Arne Johan, 95 88 18 63 eller
Asbjørn, 91 63 68 27

2022-04-21