Innkalling til årsmøte i Fåset-Fådal Utmarkslag Sameie

ÅRSMØTE 2023

Fåset-Fådal utmarkslag holder sitt årsmøte for driftsåret 2023 i Gimle 8. april kl. 19.00.  Saker som medeiere ønsker at årsmøte skal behandle må være styret...

Årsmøte for 2015

Fåset-Fådal grunneierlag holder sitt årsmøte for 2015 i Fålund, tirsdag 15.mars kl 1930.Saker til behandling må sendes styret senest 3 uker før årsmøte (dvs....