ÅRSMØTE 2023

8. mars 2023 | Siste nytt

 

Fåset-Fådal utmarkslag holder sitt årsmøte for driftsåret 2022 i Gimle
30.mars 2023 kl. 1900.
Innkalling og sakspapirer kan leses her.

 

2023-03-08