Jakt

Det er to jaktfelt i grunneierlagets område.

Fåset jaktfelt

Kartblad ”Kvikneskogen” 1619 IV og ”Alvdal” III. Se kart..

Fåset jaktfelt ligger på østsiden av Savalen og er avgrenset av Savalen, kommunegrensa mellom Tynset og Alvdal, fylkesvei 712 og Glomma. Området består av blandigsskog og snaufjell og er lett tilgjengelig med veier inn i området.

Det jaktes elg, hjort, rådyr, reinsdyr, hare, skogsfugl og rype. Informasjon om våre jakttilbud vil bli lagt ut på denne siden.

Søknadsfrist for elg, hjort og reinsjakt er 1. mai hvert år.

Jaktregler for Fåset jaktfelt: pdf-dokument

Alle henvendelser om jakt rettes til utmarksutvalget.

 

HA