Jaktsesongen 2024

17. april 2024 | Jakt, Siste nytt

NB! NY SØKNADSFRISTEN FOR ALLE ARTER – 1. MAI

 

ELGJAKT
Søknadsskjema for elgjakt finner du her …
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

REINSJAKT I RØDALSHØA, REINSJAKT I FÅSET JAKTFELT OG HJORTEJAKT
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

RYPEJAKT
Det selges noen få kort i Gråvola, Bratthøa og Rødalshøa.
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

SKOGSFUGLJAKT, HAREJAKT, RÅDYRJAKT
Søknad sendes Inatur – legges ut på Inatur 1. mai.
Gjelder bukkekort og ordinære kort for rådyr fordelt på 3 felt.
Gjelder ukekort (de 2 første ukene) og sesongkort for skogsfugl fordelt på tre felt.
Gjelder ukekort og sesongkort for hare i ett felt.
Dagskort på skogsfugl og hare blir lagt ut senere.