Trekning/tildeling av jakt 2024

24. mai 2024 | Jakt, Siste nytt

NB! Frist for å si fra seg felt/jakt er 1. juni. 

 

Trekning elgjakt:

Holman – Stein Graneng 
Bergefeltet – Ola Moen
Brekkåsen – Svein Helge Alme 
Bjørkåsen – Borgar Snarvold
Sjølia – Marianne Stenland

1. Reserve Hallgeir Brendbakken
2. Reserve Eiliv Losgård
3. Reserve Even Dalvang
4. Reserve Magnar Gjelten

Etter treking fikk følgende felt kvote:
Holman: Liten okse – kolle – kalv
Bergefeltet: Stor okse-kolle-kalv
Brekkåsen: Liten okse-kolle-kalv
Bjørkåsen: Stor okse-kolle-kalv
Sjølia: Liten okse-kolle-kalv

Anbudsfelt: Stor okse-liten okse-kalv

2 tilleggsdyr: 1 kolle og 1 liten okse.
De to første lagene som har skutt ordinær kvote får tilbud om tileggsdyr(1 dyr pr lag.) Gjelder Sjølia, Bjørkåsen og Brekkåsen.
Deler ut liten okse først, så kolla.
Etter 25 oktober deles ikke ut tilleggsdyr.

Trekking av elgjakt ble gjort 6/5-24
Tilstede på møte: Henning Alme, Ingeborg B. Steinsdottir og Hallgeir Brenbakken 

 

Hjortejakt:

Einar Brendbakken
Ingeborg Bjørk Steinsdottir
Henning Alme
Reidar Leet
Borgar Snarvold
Kjetil Strømshoved
Marianne Steenland
Magnus Nyutstumoen
Sven Helge Alme
Even Dalvang

1. Reserve Håvard Skogheim
2. Reserve Asbjørn Lund
3. Reserve Roar Tangen
4. Reserve Thomas Moen
5. Reserve Ola Alme
6. Reserve Emil Austberg Bjørn

 

 

Reinsdyrjakt: 

Fritt dyr: Hallgeir Brendbakken
Fritt dyr: Einar Brendbakken
S/U: Ellev Sandtrøen
S/U: Asbjørn Strømseng
Kalv: Arne Johan Bergebakken
Kalv: Hågen Strypet
Kalv: Henning Alme
Kalv: Eilif T. Ertesvåg

1. Reserve : Viel Lislien
2. Reserve: Mari Dalen Jordet
3. Reserve: Vidar Westum
4. Reserve: Kajsa Raabe Alme
5. Reserve:Sven Helge Alme
6. Reserve: Even Dalvang
7. Reserve: Kristoffer Sandtrøen
8. Reserve: Håvard Skogheim
9. Reserve: Willy Søstuen

 

Rypejakt: 

Gråvola:  Marianne Steenland – sesongkort
Bratthøa: Ellev Sandtrøen (grunneierrett) og Kristoffer Sandtrøen – 7 dagers jakt (10-24 september) 
Gråvola: Rune Martinsen 7 dagers jakt (10-24 september) 
Fåset sør: Magnus Tolleshaug sesongkort
Fåset sør: Vetle Misje, Eirik Dufseth, Ketil Eik ukekort(10-16 september)

Trekking av hjortejakt, reinsjakt og rypejakt ble gjort 22/5-24
Tilstede på møte: Henning Alme, Hallgeir Brendbakken og Ingeborg B. Steinsdottir