TREKNING/TILDELING AV JAKT 2023

21. juni 2023 | Jakt, Siste nytt

Reinsjakt Rødalshøa: 
Fritt dyr: Hallgeir Brendbakken
Simle/ungdyr: Viel Lislien Bjørnstadjordet
Kalv: Vidar Westum
Kalv: Ingeborg B. Steinsdòttir
Kalv: Arne Johan Bergebakken
1.       Reserve Eilif T. Ertresvåg
2.       Reserve Kjetil Strømshoved
3.       Reserve Ellev Sandtrøen
4.       Reserve Henning Alme

Reinsjakt Fåset:
Fritt dyr: Ingeborg B. Steinsdòttir
Fritt dyr: Viel Lislien Bjørnstadjordet
Simle/ungdyr: Kjetil Strømshoved
Simle/ungdyr: Sven Helge Alme
Kalv: Håvard Skogheim
Kalv: Mari Dalen Jordet
Kalv: Gerhard Stai
Kalv: Roar Tangen
Kalv: Willy Søstuen
1 ledig kalvekort

Hjortejakt:
Henning Alme
Kjetil Strømshoved
Marianne Steenland
Einar Brendbakken
Borgar Snarvold
Ingeborg B. Steinsdottir
Håvard Skogheim
Kajsa Raabe
Sven Helge Alme
Lagskort: Magnus Nyutstumoen
1. reserve Thomas Moen
2. reserve Roar Tangen

Rypejakt:
Gråvola – Rune Martinsen – Tildeles ukeskort første uka(10-16 september)
Bratthøa – Viel Lislien Bjørnstadjordet – Tildeles ukeskort første uka (10-16 september)

Trekning elgjakt:
Holman– Hallgeir Brenbakken
Bergefeltet – Eiliv Losgård
Brekkåsen – Roar Tangen
Bjørkåsen – Even Dalvang
Sjølia – Magnar Gjelten
1.       Reserve Stein Graneng
2.       Reserve Sven Helge Alme
3.       Reserve Borgar Snarvold

Etter trekning fikk følgende felt kvote:
Holman: Liten okse- kolle-kalv
Bergefeltet: Liten okse-kolle-kalv
Brekkåsen: Stor okse-kolle-kalv
Bjørkåsen: Liten okse-kolle-kalv
Sjølia: Liten okse-kolle-kalv
Anbudsfelt: Stor okse-liten okse-kalv

Frist for å si fra seg felt/kort er 1. juli.

2023-06-21