Innkalling til årsmøte i Fåset-Fådal Utmarkslag Sameie

26. mars 2024 | Årsmøte, Siste nytt

Det innkalles med dette til årsmøte for driftsåret 2023.
Møte holdes i Gimle, Fåset mandag 8.april kl. 19.00.

Last ned innkalling / årsmøtepapirer …