ÅRSMØTE 2023

28. februar 2024 | Årsmøte, Siste nytt

Fåset-Fådal utmarkslag holder sitt årsmøte for driftsåret 2023 i Gimle 8. april kl. 19.00. 

Saker som medeiere ønsker at årsmøte skal behandle må være styret i hende seinest fredag 15.mars.

Innkalling og årsmøtepapirer sendes 2 uker før møtedato.