ARBEID UTFØRES PÅ SJØLIVEIEN

19. desember 2021 | Siste nytt, Veiene

Strekningen fra bommen ved Kviknedølstjønna og 1100 meter innover Sjøliveien skal oppgraderes. Mens dette foregår blir det til tider vanskelig for gjennomkjøring på dagtid. Arbeidet begynner mandag 20. desember og vil vare fram til jul i første omgang, og det som da gjenstår vil bli utført etter jul eller på nyåret.
Vi håper det skal være greit for kjøring i romjula og ser fram til en bedre vei framover.
For mer opplysninger:
Arne Johan Bergebakken, tlf. 958 81 863, eller
Per Erik Lillestrøm, 911 52 038

Vegutvalget
2021-12-19