Jaktsesongen 2024

Jaktsesongen 2024

NB! NY SØKNADSFRISTEN FOR ALLE ARTER – 1. MAI

 

ELGJAKT
Søknadsskjema for elgjakt finner du her …
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

REINSJAKT I RØDALSHØA, REINSJAKT I FÅSET JAKTFELT OG HJORTEJAKT
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

RYPEJAKT
Det selges noen få kort i Gråvola, Bratthøa og Rødalshøa.
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

SKOGSFUGLJAKT, HAREJAKT, RÅDYRJAKT
Søknad sendes Inatur – legges ut på Inatur 1. mai.
Gjelder bukkekort og ordinære kort for rådyr fordelt på 3 felt.
Gjelder ukekort (de 2 første ukene) og sesongkort for skogsfugl fordelt på tre felt.
Gjelder ukekort og sesongkort for hare i ett felt.
Dagskort på skogsfugl og hare blir lagt ut senere.

Innkalling til årsmøte i Fåset-Fådal Utmarkslag Sameie

ÅRSMØTE 2023

Fåset-Fådal utmarkslag holder sitt årsmøte for driftsåret 2023 i Gimle 8. april kl. 19.00. 

Saker som medeiere ønsker at årsmøte skal behandle må være styret i hende seinest fredag 15.mars.

Innkalling og årsmøtepapirer sendes 2 uker før møtedato.  

Vei-info

[stextbox id=»warning» caption=»STENGTE VEIER» shadow=»false»]

Sjølia (Osen i sørenden av sjøen – Kviknedølsåsen )
Veien over til Sivildalen (Brenna) 

Flere veier kan bli stengt på kort varsel pga vårløsning. 
Følg med på www.faaset-faadal.net for veimeldinger.

Sist oppdatert: 19. april[/stextbox]