ÅRSMØTE 2023

  Fåset-Fådal utmarkslag holder sitt årsmøte for driftsåret 2022 i Gimle 30.mars 2023 kl. 1900. Innkalling og sakspapirer kan leses her.  ...

TREKNING AV JAKTA 2022

Disse får tilbud om elgjakt:          Hallgeir Brendbakken - Holman    Stein Graneng - Bergefeltet Eiliv Losgård - Sjølia Magnar Gjelten - Bjørkåsen Sven...

JAKTSESONGEN 2022

Søknadsfristen er 1. juni for alle arter. ELGJAKT Søknadsskjema for elgjakt finner du her: Søknad til Hallgeir Brendbakken    mailto: h.brendbakken@gmail.com...

STENGTE VEIER

Utmarkslaget har valgt å stenge alle veiene rundt Savalen fra 19. april. Veiene ble holdt åpne i påske slik at alle kunne komme seg til fjells i finværet....

NYE VEGAVGIFTER

Årsmøtet i Fåset-Fådal utmarkslag har vedtatt nye vegavgifter gjeldende fra 2022. De nye satsene er: Hytteeiendom:                                      kr 1...