NYE VEGAVGIFTER

5. april 2022 | Siste nytt

Årsmøtet i Fåset-Fådal utmarkslag har vedtatt nye vegavgifter gjeldende fra 2022.

De nye satsene er:

Hytteeiendom:                                      kr 1 500,- 
Ekstra passeringskort hytteeier:       kr    750,-
Skogeiendom:                                        kr    600,-
Skogeiendom med hus:                       kr 1 200,-
Ekstra passeringskort skogeier:         kr    600,-  

2022-04-05