ÅRSMØTE

Fåset-Fådal utmarkslag avholder årsmøte for 2019 i Gimle 31. mars 2020
kl. 19.00.

Innkomne saker må være styret i hende innen 10.mars.
Innkalling og årsmøtepapirer sendes ut 2 uker før møtedato.

Fuglejakta 2019

Med bakgrunn i resultatene fra fugletakseringen så er rypene totalfredet i Gråvola og Bratthøa.

For skogsfugl har utmarkslaget vedtatt en kvote på 1 fugl pr. jeger og dag og en totalkvote på 5 fugler pr. jeger.
Det er videre forbudt å jakte i ei sone på 50 meter på begge sider av vegene i området.

Utmarkslaget ønsker alle jegerne noen fine høstdager på jakt!