TREKNING AV STORVILTJAKTA 2021

Det er nå foretatt trekning av storviltjakta for 2021 og resultatet følger under.
Frasigelse av tilbudt jakt skjer innen 15. juni. 
Det er krav om bestått skyteprøve og 50 treningsskudd.

ELGJAKT
Disse får tilbud om jakt:
Odd Arne Pedersens jaktlag – Holman
Hallgeir Brendbakkens jaktlag – Bjørkåsen
Marianne Steenlands jaktlag – Brekkåsen
Svein Helge Almes jaktlag – Sjølia
Borgar Snarvolds jaktlag – Bergefeltet
Reserver:
1. Eiliv Losgårds jaktlag
2. Simen Fremmergårds jaktlag
3. Thor Dalvangs jaktlag

REINSJAKT KNUTSHØ
Kvoten i år er 4 dyr. Disse får tilbud om jakt:
Eilif Ertresvåg – kalv
Henning Alme – fritt dyr
Arne Johan Bergebakken – kalv
Asbjørn Strømseng – simle/ungdyr
Reserver:
1. Hallgeir Brendbakken
2. Hågen Strypet
3. Vidar Westum
4. Even Dalvang
5. Kajsa Alme

REINSJAKT FÅSET
Disse får tilbud om jakt:
Even Dalvang – fritt dyr
Magnus Nyutstumoen – fritt dyr
Håvard Skogeheim – fritt dyr

HJORTEJAKT 
Disse får tilbud om jakt:
Marianne Steenland (lagskort), Eiliv Losgård (lagskort), Henning Alme, Borgar Snarvold, Petter Strømsås, Arne Støholen, Jørn Nesseth, Anders Nesseth og Asbjørn Lund.
Reserver:
Brynjulf Strømsås, Ola Utgård, Kjell Waagan, Kajsa Alme, Even Dalvang, Thomas Moen og Petter Steen.

2021-06-06

 

STATUS VEGENE PER 21.MAI

Tippen etter utbedring. Foto: H. Brendbakken

Savalbergveien er nå farbar igjen etter reparasjon av utgravingen på Tippen. Her må det gjøres en grundigere jobb når vannstanden blir mer normal, sannsynligvis i månedsskifte juni/juli.

Savalenrundtveien er åpen, men stedvis dårlig.
Stømsåsveien er åpen og vil bli høvlet med det første.
Sjøliveien er stengt.

2021-.05-21