ÅRSMØTE 31. MARS 2020 AVLYSES

16. mars 2020 | Siste nytt, Ukategorisert

Årsmøtet for 2019, som tidligere bekjentgjort til 31. mars 2020, avlyses på grunn av Korona-viruset. Beskjed om dette vil bli sendt medlemmene på e-post sammen med sakspapirene.

En ny dato for årsmøtet bekjentgjøres når dette er mulig.

Årsmøtepapirene ligger her: