INFORMASJON STENGTE VEGER I VÅRLØSNINGA

21. april 2020 | Siste nytt, Ukategorisert

Følgende veger er stengt på grunn av vårløsninga:
Savalen rundt: bom på Nøstermoen i sør – bom ved Mjovassbekken i nord.
Sjølivegen: bom ved Osen i sør – bom ved Kvitsteinsætra i nord.
Vegen opp til Midtvangan er stengt.
Brekkåsvegen er stengt.

Disse vegene bør ikke benyttes nå i verste vårløsninga. MEN hvis noen har sterke ønsker og behov for å kjøre på deler av disse vegene KAN de ringe et av medlemmene i vegutvalget. Disse sitter med info om koder på de låste bommene.
Arne Johan Bergebakken,  958 81 863  
Robert Fonnås,                     913 29 932
Jarle A. Vold                          417 53 296

De elektroniske bommene i Strømsåsen, ved Kviknedølstjønna og Badeplassen er i bruk som vanlig. Dette betyr at alle hytter som ligger på Kviknedølsåsen, Føljebuenget og Savalbete IKKE er berørt av stengingen.

Utmarkslaget oppfordrer til minst mulig kjøring for å spare vegene så mye som mulig i denne perioden.