FAKTURA FOR VEGAVGIFTEN KOMMER I MAI

Utsending av faktura for årsavgiften for veg er utsatt til første halvdel av mai på grunn av årsmøte den 28. april.

2021-04-21