ARBEID PÅ STRØMSÅSVEGEN OG SJØLIVEGEN I TIDSROMMET 7 – 12. OKTOBER

7. oktober 2020 | Siste nytt, Ukategorisert

Det skal skiftes stikkrenner og det kan derfor bli noe ventetid disse
dagene.
Strømsåsvegen: 7 oktober
Sjølivegen: 7. oktober og 12. oktober

Vegutvalget

 

2020-10-07