DET PÅGÅR NÅ ARBEID PÅ FLERE AV VEGENE TIL UTMARKSLAGET

 

Det pågår nå arbeid på flere vegstrekninger.
Arbeidet på Savalen rundt vegen går mot slutten.  De utvalgte etappene som skulle utbedres er stort sett ferdige og det som nå gjenstår er å kjøre på et slitelag. Dette blir gjort før jul.
Bildene viser strekningen mot Nordatevangan og utbedringen av
Håmmårgapet.

Foto: V.Westum

 

 

 

 

 

 

Det pågår også arbeid på Strømsåsvegen og Sjølivegen.
Det skal bl. a utbedres et punkt på Sjølivegen (ca. 8 km fra bommen ved Kviknedølstjønna) som gjør at vegen må stenges for
gjennomkjøring 10. og 11. desember.

2020-12-09

SAVALEN RUNDT VEGEN STENGES PÅ GRUNN AV VEIARBEID

Foto: A.J.Bergebakken

I periodene 25 – 27.11 og
30.11 – 04.12.2020 stenges
Savalen-rundt vegen på
dagtid, kl. 0700 – 16.00,
på grunn av anleggsarbeid.
Dette gjelder strekningen
fra Grasgodtvangveien og
8 km fram til Støenhytta.
For mer informasjon:
Mobilgrus v/ Anders Nesseth,
tlf: 916 93 284
eller
Fåset- Fådal utmarkslag
v/ Arne Johan Bergebakken, tlf: 958 81 863

2020-11-24