NY TREKNING AV ELGJAKTA

Etter mottatt klage på trekninga av elgjakta har Utmarksutvalget valgt å foreta deler av denne på nytt.
Klagen gikk ut på at det ikke var tatt hensyn til hvilke lag som hadde/ ikke hadde jakt i 2018.
Nytt resultat ble:

ELGJAKT
Disse får tilbud om jakt:
Hallgeir Brendbakkens jaktlag – Holman
Erlend Kalbækkens jaktlag – Brekkåsen
Eiliv Losgårds jaktlag – Sjølia
Borgar Snarvolds jaktlag – Bjørkåsen
Thor Dalvangs jaktlag – Bergefeltet
Reserver:
1. Simen Fremmergårds jaktlag
2. Stein Granengs jaktlag
3. Marianne Steenlands jaktlag
4. Svein Helge Almes jaktlag

2020-06-23

TREKNING AV STORVILTJAKTA 2020

Det er nå foretatt trekning av storviltjakta for 2020 og resultatet ble som følger:

ELGJAKT
Disse får tilbud om jakt:
Hallgeir Brendbakkens jaktlag – Holman
Erlend Kalbækkens jaktlag – Brekkåsen
Eiliv Losgårds jaktlag – Sjølia
Borgar Snarvolds jaktlag – Bjørkåsen
Stein Granengs jaktlag – Bergefeltet
Reserver:
1. Simen Fremmergårds jaktlag
2. Marianne Steenlands jaktlag
3. Thor Dalvangs jaktlag

REINSJAKT KNUTSHØ
Følgende får tilbud om jakt:
Henning Alme – simle/ungdyr
Arne Johan Bergebakken – fritt dyr
Vidar Westum – kalv
Eilif Ertresvåg – fritt dyr
Hallgeir Brendbakken – kalv
Kjetil Nilsen – simle/ungdyr
Ola Alme – kalv
Reserver:
1. Fredrik Grue Mælen
2. Lei Gunnar Halvorsen
3. Håvard Skogheim

REINSJAKT FÅSET
Følgende får tilbud om jakt:
Trond Leet – fritt dyr

HJORTEJAKT
Følgende får tilbud om jakt:
Trond Leet, Henning Alme, Eiliv Losgård, Brynjulf Strømsås, Håvard Skogheim, Ola Utgård, Thomas Moen, Kjell Waagan, Asbjørn Lund og Kajsa Raabe Alme.
Reserve: Fredrik Grue Mælen

2020-06-19