STATUS VEGENE PER 21.MAI

Tippen etter utbedring. Foto: H. Brendbakken

Savalbergveien er nå farbar igjen etter reparasjon av utgravingen på Tippen. Her må det gjøres en grundigere jobb når vannstanden blir mer normal, sannsynligvis i månedsskifte juni/juli.

Savalenrundtveien er åpen, men stedvis dårlig.
Stømsåsveien er åpen og vil bli høvlet med det første.
Sjøliveien er stengt.

2021-.05-21

JAKTSESONGEN 2021

Søknadsfristen er 1. juni for alle arter.

Foto: M. Sandtrøen

ELGJAKT
Søknadsskjema for elgjakt finner du her:
Søknad til Hallgeir Brendbakken    mailto: h.brendbakken@gmail.com

REINSJAKT I RØDALSHØA, REINSJAKT I FÅSET JAKTFELT (SKOGSREIN) OG HJORTEJAKT.
Søknad til Hallgeir Brendbakken
mailto: h.brendbakken@gmail.com

SKOGSFUGLJAKT, HAREJAKT, RÅDYRJAKT
Søknad sendes Inatur.
Legges ut på Inatur 10.mai.
Gjelder bukkekort og ordinære kort for rådyr fordelt på 3 felt.
Gjelder ukekort (de 2 første ukene) og sesongkort for skogsfugl fordelt på tre felt.
Gjelder ukekort og sesongkort for hare i ett felt.
Dagskort på skogsfugl og hare blir lagt ut senere.
Rypene er fredet i 2021.

2021-05-10