Åpning av veier i Fåset-Fådal Utmarkslag

Åpning av veier i Fåset-Fådal Utmarkslag

Savalen rundt fra Savalmoen til Naustermoen er åpen for all trafikk.

Onsdag 8. mai vil følgende veier åpnes for kjøring
Savalbergveien, Midtvangveien og Røskåsveien.

Veien i Sjølia vil fortsatt være stengt, men ved nødvendig kjøring kan Arne Johan Bergebakken kontaktes.
Brekkåsveien og Bjørkåsveien er fortsatt stengt.

Stengte veier

Stengte veier

Følgende veier er stengt fram til ONSDAG 8. MAI

Brekkåsveien, Sjøliveien, Savalbergveien og Midtvangveien.

Ved behov kontaktes Arne Johan Bergebakken (958 81 863).

Jaktsesongen 2024

Jaktsesongen 2024

NB! NY SØKNADSFRISTEN FOR ALLE ARTER – 1. MAI

 

ELGJAKT
Søknadsskjema for elgjakt finner du her …
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

REINSJAKT I RØDALSHØA, REINSJAKT I FÅSET JAKTFELT OG HJORTEJAKT
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

RYPEJAKT
Det selges noen få kort i Gråvola, Bratthøa og Rødalshøa.
Søknad til Hallgeir Brendbakken – h.brendbakken@gmail.com

 

SKOGSFUGLJAKT, HAREJAKT, RÅDYRJAKT
Søknad sendes Inatur – legges ut på Inatur 1. mai.
Gjelder bukkekort og ordinære kort for rådyr fordelt på 3 felt.
Gjelder ukekort (de 2 første ukene) og sesongkort for skogsfugl fordelt på tre felt.
Gjelder ukekort og sesongkort for hare i ett felt.
Dagskort på skogsfugl og hare blir lagt ut senere.

Innkalling til årsmøte i Fåset-Fådal Utmarkslag Sameie

ÅRSMØTE 2023

Fåset-Fådal utmarkslag holder sitt årsmøte for driftsåret 2023 i Gimle 8. april kl. 19.00. 

Saker som medeiere ønsker at årsmøte skal behandle må være styret i hende seinest fredag 15.mars.

Innkalling og årsmøtepapirer sendes 2 uker før møtedato.