STATUS VEGENE PER 21.MAI

21. mai 2021 | Siste nytt, Veiene

Tippen etter utbedring. Foto: H. Brendbakken

Savalbergveien er nå farbar igjen etter reparasjon av utgravingen på Tippen. Her må det gjøres en grundigere jobb når vannstanden blir mer normal, sannsynligvis i månedsskifte juni/juli.

Savalenrundtveien er åpen, men stedvis dårlig.
Stømsåsveien er åpen og vil bli høvlet med det første.
Sjøliveien er stengt.

2021-.05-21