TREKNING AV JAKTA 2022

12. juni 2022 | Jakt, Siste nytt, Veiene

Foto: M. Sandtrøen

Disse får tilbud om elgjakt:         
Hallgeir Brendbakken – Holman   
Stein Graneng – Bergefeltet
Eiliv Losgård – Sjølia
Magnar Gjelten – Bjørkåsen
Sven Helge Alme – Brekkåsen
Reserver:
1. Marianne Steenland, 2. Borgar Snarvold, 3. Even Dalvang

Disse f¨år tilbud om reinsjakt i Rødalshøa:
Ingeborg Bjørk – fritt dyr
Hallgeir Brendbakken – simle/ungdyr
Hågen Strypet – simle/ungdyr
Eilif T. Ertesvåg – kalv
Henning Alme – kalv
Reserver:
1, Arne J. Bergebakken, 2. Vidar Westum

Disse får tilbud om reinsjakt i Gråvola. Tre kort i tillegg kan selges.
Håvard Skogheim, Øyvind Sandvold, Sven Helge Alme, Willy Søstuen, Even Dalvang, Eivind Leet, Konrad Berntsen.

Disse får tilbud om hjortejakt (tilsammen 1 lagskort og 8 enkeltkort):
Einar Brendbakken, Hallgeir Brendbakken, Henning Alme, Martin Brendbakken, Borgar Snarvold, Magnus Nyutstumoen (lagskort),
Even Dalvang, Svein Helge Alme, Thomas Moen.

Frist for å si fra seg tilbudt felt/kort er 15.06.2022.

2022-06-12