VEGENE ER NÅ ÅPNE FOR TRAFIKK

Nå er hele vegnettet til utmarkslaget åpnet etter vårløsninga.

Høvling pågår etter behov.

 

 

 

2020-06-04