Rypejakt i Gråvola – anbudsjakt

15. april 2019 | Jakt, Siste nytt

GRÅVOLA
Rypeterrenget Gråvola på Fåset i Tynset skal leies ut på åremål.
Det kan også jaktes skogsfugl på terrenget.

Terrenget er om lag 22 000 daa.

Jaktlag kan tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 2 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunden.

Anbudsfrist er 22. mai 2019 kl. 24.00.

Dette er en lukket anbudsrunde. Minstepris kr 45 000,- pr. år. 

Skriftlig anbud sendes på e-post til Fåset-Fådal utmarkslag  v/Magne Sandtrøen, Dalen 33, 2500 Tynset, evt. e-post: magne.sandtroen@gmail.com.
Husk å oppgi telefonnummer.
Fåset-Fådal utmarkslag forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud.

Jakttider
Fra 10.sptember til 23.september eksklusivt.
Fra 10.oktober til 23. desember sammen med grunneiere.

Omfanget av jakten
Jakt kan utøves av inntil 4 jegere og 2 hunder det enkelte år. Leier er ansvarlig for å oppgi navn på de jegere som skal jakte i feltet, samt oppgi jaktrapport ved jaktslutt.
Leier må påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes , har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).

Framleie av terrenget er ikke tillatt.

Bestandstaksering
Bestandstaksering kan bli gjennomført i området i august. Dette gjennomføres etter et faglig kvalifisert opplegg som har som siktemål å forvalte bestandene på best mulig måte.