Jaktsesongen 2018

25. mai 2018 | Jakt, Siste nytt

Jakt for sesongen 2018 finner du her.
Søknadsfrist 10 juni for alle arter.

Elg:
Søknadskjema elgjakt Fåset-Fådal Utmarkslag her. 

Resultat fra trekning 18. juni 2018.

Felt                                                                       Lag

Bjørkåsen                                                      Hallgeir Brendbakkens jaktlag
Brekkåsen                                                     Sven Helge Almes jaktlag
Holman                                                         Borgar Snarvolds jaktlag
Sjølia                                                              Eiliv Losgårds jaktlag
Bergefeltet                                                    Stein Granengs jaktlag

Reserver:

  1. Marianne Steenlands jaktlag
  2. Thor Dalvangs jaktlag
  3. Simen Fremmergårds jaktlag

Rådyr:
Søk rådyrjakt her.

Rype:
Søk rypejakt her.

Skogsfugl:
Søk skogsfugl her.

Hare:
Kjøp harekort her.

Reinsjakt:
Reinsjakt Rødalshøa sendes søknad til Hallgeir Brendbakken,
2500 Tynset.
h.brendbakken@gmail.com 

Resultat fra trekning 18. juni 2018.

Følgende får tilbud om jakt:
Martin Brendbakken                     Simle/ungdyr
Eilif Ertsvåg                                     Fritt dyr
Vidar Westum                                 Kalv
Borgar Snarvold                             Kalv

Reserver:
1.
Brynjulf Strømsås
2.
Hallgeir Brendbakken
3.
Håvard Skogheim

Skogsrein Fåset søk her.

Hjortejakt:
Søk hjortejakt her.