OM KRAV TIL TRENINGSSKUDD FOR KOMMENDE HØSTJAKT

27. mai 2020 | Jakt, Siste nytt

Foto: M.Sandtrøen

Utmarkslaget har fått spørsmål om kravet til treningsskudd også gjelder i disse corona-tider.

Fåset skytterlag legger opp til
treningskvelder og jaktfeltrunder slik at det skal være god anledning til å få gjennomført dette.
Følg lenken over for å se treningstidspunkt.

Utmarkslaget opprettholder derfor kravet om
50 dokumenterte treningsskudd for jegere også i høst.

 

2020-05-27