Rype- og skogsfugljakta 2018

6. september 2018 | Jakt, Siste nytt

Rypejakt: Årets bag limit er 2 ryper pr jeger og dag.

Skogsfugljakt: Årets bag limit er 2 skogsfugler pr jeger og dag.
Det er forbudt å jakte i ei sone på 50 meter på begge sider av vegene i området.