Ulvefritt hareterreng ledig

20. mars 2016 | Siste nytt

FFG har ledig hareterreng, «Bjørkåsen», beliggende nord-øst i grunneierlagets område. Areal ca 20 000 dekar. Barskog i de lavereliggende delene av terrenget, via fjellbjørkeskog til snaue topper- Allmanvola og Bjørkåsknollan. 

For nærmere opplysninger – kontakt utmarksansvarlig på e-post:
henning.alme@fjellnett.no evt. mobil 90 11 58 64.

Terrenget leies ut f.o.m 2. oktober t.o.m 23. desember. Mulighet for flerårig kontrakt.

Pris kr 8000,-. Førstemann til mølla!
Henvendelse til henning.alme@fjellnett.no